Yhdistyksemme

Esittely

Maaseudun kehittäjät ry on perustettu 1974 Kuntien maataloussihteeri ry nimisenä yhdistyksenä ajamaan kuntien maataloushallinnossa palvelevien henkilöiden taloudellisia ym. etuja. Nimenmuutoksen jälkeen jäsenkunta on laajentunut käsittämään myös maaseutuhankkeissa työskenteleviä projektipäälliköitä, Leader-yhdistysten toiminnanjohtajia sekä lomahallinnon henkilöstöä. Yhdistys on jäsenenä JYTY ry:ssä.

Yhdistys ei ole puhdasverinen ammattiyhdistys, vaan on laajentanut toimintansa käsittämään koko maaseudun kehittämisen. Ammattiyhdistysvaikuttamisen lisäksi yhdistys pitää säännöllistä yhteyttä useisiin eri yhteisötahoihin. Tärkeimmäksi yhteistyötahoiksi ovat muodostuneet maa- ja metsätalousministeriö sekä Ruokavirasto. Hallitus käy säännöllisesti neuvotteluja maa- ja metsätalousministerin ja ministeriön sekä Ruokaviraston virkamiesten kanssa. Lisäksi epävirallisia yhteyksiä pidetään säännöllisesti ministeriön sekä Ruokaviraston virkamiesten kanssa. 

Muuna vaikuttamisena voidaan mainita yhteydenpito oman alueen kansanedustajiin ja vierailut kansanedustajien luona eduskunnassa. Lisäksi yhteyttä on pidetty säännöllisesti mm. Kuntaliittoon sekä Agrologien liittoon. 

Yhdistyksen edustajia on ollut/ on tällä hetkellä mm. Maa- ja metsätalousministeriön hyvän hallintotavan työryhmässä sekä sen jatkotyössä, Maaseutuverkoston ohjasryhmässä, maatilarekisterin kehittämistyöryhmässä, erilaisissa selvitystyöryhmissä ja opetushallituksen erityisammattitutkinnon tutkintotoimikunnassa. Lisäksi olemme antaneet pyydettyjä lausuntoja eri organisaatioille, esimerkiksi Maa- ja metsätalousministeriölle, Kuntaliitolle, Arkistolaitokselle jne.